Door Sergio Torres
DOSSIER: CORONA

In het kort:

De economie als geheel is hard geraakt door de corona-uitbraak, maar corona raakt bedrijven op verschillende manieren.

Een bepaalde groep ondervindt geen hinder van de coronacrisis, maar groeit zelfs extra hard, en heeft behoefte aan een oorlogskas.

Een grote groep ondernemers heeft echter een lastige periode achter de rug, maar de weg naar boven gevonden, en heeft behoefte aan een herstelfinanciering.

Als onderdeel van de samenwerking met inFinance kunnen ondernemers die als gevolg van corona op zoek zijn naar financiering een online meeting plannen met één van onze specialisten. Uiteraard geldt dit aanbod ook als je financiering zoekt om een andere reden dan corona.

HET EFFECT VAN CORONA OP JOUW BEHOEFTE
Extra financiële ruimte voor verdere groei

Er zijn ook in deze coronatijd nog voldoende bedrijven die hard groeien. Als gevolg van deze groei kan het voorkomen dat extra financiële ruimte nodig is om te profiteren van een onverwachte kans of te gebruiken als buffer voor een ongunstige gebeurtenis. Zo kan er zich een kans voordoen dat een concurrent in zwaar weer overgenomen moet worden of kan er geld nodig zijn wanneer je groeit. Niet iedere ondernemer realiseert zich dat groei vaak gepaard gaat met druk op het werkkapitaal. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld merkt dat je bedrijf groeit maar er toch een reorganisatie nodig is omdat je bedrijf acteert onder andere omstandigheden. Reorganiseren kan nodig zijn gezond verder te kunnen en daarbij geldt ook dat je het dak het beste kunt repareren als de zon schijnt. In welke situatie jouw bedrijf zich ook bevindt, door vooruit te denken kun je ervoor zorgen dat je kas gevuld blijft. Dat hoeft niet altijd met eigen middelen. Als je er op tijd bij bent, kan externe financiering jouw bedrijf extra financiële ruimte verschaffen om te doen wat nodig is voor verdere groei.

Herstelfinanciering na een dip

Voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis stellen banken in samenwerking met de RVO de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC regeling) beschikbaar. Deze regeling is afgestemd op ondernemers die gevolgen van de coronacrisis ondervinden en coronafinanciering tot €50.000 nodig hebben (segment kleinbedrijf). De overheid staat, net als bij de BMKB-C regeling, garant voor de KKC-regeling: 95% borgstelling. Je gebruikt de KKC-lening om de financiële tekorten die zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus op te vangen. Voor grotere aanvragen is het mogelijk om gebruik te maken van de BMKB-C regeling. Wij raden je aan om de komende periode extra aandacht te geven aan je liquiditeitsplanning. Daarmee krijg je een goed beeld van de kans dat er wellicht en wanneer er wellicht een toekomstig liquiditeitstekort gaat ontstaan. Op het gebied van financiering kunnen naast de KKC en BMKC-C kredieten ook producten als een lening zonder aflossing, herfinanciering tegen lagere lasten, factuurfinanciering en cashflow financiering uitkomst bieden.

OPLOSSINGEN VOOR JOUW SITUATIE
 • Check

  Een deal met de beste rente doordat je eenvoudig offertes opvraagt bij alle banken

  Als je de beste deal wilt krijgen, moet je financiers wel eerst kunnen vergelijken. Bij LoanStreet gebeurt dit geautomatiseerd en onafhankelijk voor jou en kun je met één klik een aanvraag indienen bij alle banken. Zo kun je kijken waar je de beste deal kunt krijgen voor bijvoorbeeld een rekening-courant krediet dat je kunt gebruiken als oorlogskas of een middellange lening waarmee je het herstel van je bedrijf verder vorm kunt geven.

 • Check
  Een oplossing via alternatieve financiers bij een 'nee' van de bank

  Er zijn voldoende bedrijven die goed presteren, maar toch een 'nee' krijgen bij de bank. Gelukkig zijn er genoeg alternatieve financiers die ook zakelijke leningen verstrekken en wij bieden uiteraard ook toegang tot deze partijen. Ook bij een 'nee' van de bank proberen we zo altijd een oplossing te realiseren zodat jij de groei van je bedrijf verder kunt voortzetten of aan de gang kunt met het ingezette herstel.

 • Check
  Een stapelfinanciering waar we meerdere financiers vinden

  Soms wil een bank of andere partij maar een deel van de lening verstrekken, maar zijn de voorwaarden en rente dusdanig interessant dat je wel gebruik wilt maken van de offerte. In dat geval vinden we een tweede partij die mee wil financieren. Deze partij neemt dan het hogere risico en de ander het lagere risico waardoor je gebruik kunt maken van de scherpe offerte en de hoogte van de lening ook voldoet voor het aanvullen van je oorlogskas of om het herstel voort te zetten.

 • Check
  Een kortlopende lening met de flexibiliteit om die tegen betere voorwaarden te herfinancieren

  Wil de bank eerst de definitieve cijfers van dit jaar, maar heb jij het geld eerder nodig? Dan kunnen we ook met een overbruggingsfinanciering werken van een paar maanden tot een jaar waardoor je de extra financiële ruimte krijgt die je bedrijf nodig heeft. Zo'n kortlopende lening heeft kent vaak een iets hogere rente, maar biedt tevens de flexibiliteit om de lening bij de bank te herfinancieren tegen betere voorwaarden wanneer je volgend jaar over definitieve jaarcijfers beschikt.Jasper de Wilde

inFinanceinFinance

Sommige ondernemers groeien als gevolg van corona, waarbij anderen net een moeilijke periode achter de rug hebben. Verschillende behoeftes, maar voor beiden is vaak een goede oplossing.

Jasper de Wilde over de verschillende behoeftes bij ondernemers als gevolg van corona

Financieel regisseurs

Bel met onze experts

Vul je telefoonnummer hieronder in en één van de financieel specialisten van LoanStreet belt je direct terug om je persoonlijk te woord te staan.We zijn bereikbaar van 9:00 tot 18:00

Vul je telefoonnummer in volgens deze notatiewijze: +31612345678


PLAN EEN ADVIESGESPREK EN ONTDEK JOUW MOGELIJKHEDEN