Door Bastiaan Burgwal

Onder kleine ondernemers heeft 23% een financieringsbehoefte en lukt het 80% de gewenste financiering (gedeeltelijk) binnen te halen.

Opvolgen:

Vandaag bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek de jongste resultaten van de financieringsmonitor naar buiten. Daaruit bleek dat de slagingskans het laagst in bij de kleinste mkb'ers:

"Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84 procent erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor de groep microbedrijven tot 93 procent voor middenbedrijven als groep. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering. Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans. De ICT en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Zij kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden."

Kleine ondernemer? Dan ook een lagere kans op financiering.

 

Daarnaast bleek dat een banklening het populairst blijft onder ondernemers:

"Bij de externe financiering van het mkb komen de traditionele vormen, zoals bankleningen (40 procent), leasing (21 procent), en rekeningen-courant (12 procent) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte. Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld."