_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Zakelijke lening snel en online aanvragen via LoanStreet

Bedrijfsfinanciering via LoanStreet

Via LoanStreet kun je gemakkelijk je aanvraag met 1 klik naar verschillende financiers sturen. Je kunt meer informatie lezen over de financiers op LoanStreet, maar je kunt ook direct een aanvraag voor een zakelijke lening doen. Tijdens je aanvraag krijg je inzichtelijk wat de slagingskansen zijn per financier, maar krijg je ook een inzicht in de verwachte rente en kosten.

Zakelijke lening: wat je moet weten

Er komt vaak aardig wat kijken bij het aanvragen en afsluiten van een zakelijke lening. Alles wat je moet weten wordt hier aan je uitgelegd, zodat je daarna gemakkelijk, snel en online een aanvraag kunt doen via LoanStreet. Je krijg dan direct te zien bij welke financier je in aanmerking komt voor een zakelijke lening. Bovendien kun je de rente en andere kosten van de verschillende financiers makkelijk vergelijken.

Looptijd van een zakelijke lening

De looptijd van een bedrijfsfinanciering wordt vaak gekoppeld aan het doel waar het geld voor nodig is. Daarbij wordt vaak gekeken naar de afschrijving, maar ook de hoogte van het bedrag. Zo is de aanschafwaarde van een bedrijfspand vaak hoog en kun je die niet zomaar binnen een paar jaar terug betalen. Daarom kent onroerend goed vaak een lange looptijd van 20 of 30 jaar. Machines, inventaris en transportmiddelen kennen vaak een gemiddelde looptijd van rond de 5 jaar. Zodra het afgeschrevenr is, is dan vaak ook de zakelijke lening afgelost. Dat betekent dat je voor de vervangingsaankoop ook weer een nieuwe financiering kunt afsluiten.

Rente en kosten bij een zakelijke financiering

Wanneer je een zakelijk krediet aanvraagt, kan de rente per financier sterk verschillen. Over het algemeen zijn de banken goedkoper dan de nieuwe, innovatieve financiers. Verder is het belangrijk om naar de afsluitkosten te kijken. Dit is vaak een eenmalig bedrag dat je dient te betalen zodra je de lening afsluit en dit kan oplopen tot 1% van de leningsom. De rente die je betaalt kan vast staan, maar kan ook flexibel zijn. Een flexibele rente is bij een langlopende zakelijke lening echter minder gebruikelijk. Dit komt wel voor bij een rekening-courant. Tot slot speelt mee welke zekerheden je kunt bieden. Zo kent een bedrijfshypotheek vaak een lagere rente, doordat de bank het bedrijfspand als onderpand kan gebruiken. Dit betekent dat als je niet betaalt, de bank alsnog haar geld terug krijgt doordat het bedrijfspand verkocht kan worden. Door dit lagere risico kan de rente ook aanzienlijk lager zijn. Zekerheden, naast hoe goed je presteert als onderneming, zorgen dus voor lagere financieringslasten binnen je onderneming.

Aflossingsvorm van de financiering

Bij de aflossingsvorm zijn er eigenlijk 2 opties: annuitair en lineair. Soms kun je zelf kiezen, maar vaak heeft een financier een standaard vorm van aflossen. Wanneer het een annuitaire lening betreft, betaal je elke maand hetzelfde bedrag aan de financier. Dit bedrag, ook wel annuiteit genoemd, bestaat uit rente en aflossing. Naarmate de tijd verstrijkt, gaat een steeds groter deel van de annuiteit uit aflossing bestaan. Indien de zakelijke lening een lineair karakter kent, los je elke maand hetzelfde bedrag af. Doordat de hoofdsom aan het begin van de looptijd groter is, betaal je aan het begin dus ook meer rente. Veel ondernemers hebben een voorkeur voor annuitair, omdat de kosten dan gedurende de gehele looptijd hetzelfde zijn, en de kosten aan het begin bovendien vaak lager dan bij een lineaire lening.

Kiezen voor een bank of fintech

De laatste tijd komen er veel nieuwe financiers op de Nederlandse markt voor MKB-financiering. Deze partijen vallen onder de noemer fintech, een samensmelting van financial en technology. Deze nieuwe spelers zijn vooral goed in het optimaliseren van het proces, waardoor het doen van een aanvraag vaak sneller en makkelijker is. De rentekosten liggen bij deze partijen vaak wel wat hoger dan bij de bank. Via LoanStreet krijg je gemakkelijk inzichtelijk wat je kansen zijn per financier en ook een inschatting van de rentelasten en overige financieringskosten. Alle grote banken, Rabobank, ABN Amro en ING zijn aangesloten bij LoanStreet. Nieuwe spelers zijn bijvoorbeeld Floryn en New10, wat een fintech startup is die onderdeel is van ABN Amro.