Door Sergio Torres
DOSSIER: CORONA

In het kort:

De economie als geheel is hard geraakt door de corona-uitbraak, maar corona raakt bedrijven op verschillende manieren.

Een bepaalde groep ondervindt geen hinder van de coronacrisis, maar groeit zelfs extra hard, en heeft behoefte aan een oorlogskas.

Een grote groep ondernemers heeft echter een lastige periode achter de rug, maar de weg naar boven gevonden, en heeft behoefte aan een herstelfinanciering.

Als onderdeel van de samenwerking met VZG kunnen ondernemers die als gevolg van corona op zoek zijn naar een oorlogskas voor verdere groei of herstelfinanciering nodig hebben na een dip direct een online meeting plannen met één van onze specialisten.

HET EFFECT VAN CORONA OP JOUW BEHOEFTE
Oorlogskas voor verdere groei

Een oorlogskas is een term die gebruikt wordt voor geld dat door een bedrijf opzij is gezet om te profiteren van een onverwachte kans of te gebruiken als buffer voor een ongunstige gebeurtenis. Zo kan er zich een kans voordoen dat een concurrent in zwaar weer overgenomen moet worden of kan er geld nodig zijn wanneer je groeit. Niet iedere ondernemer realiseert zich dat groei vaak gepaard gaat met druk op het werkkapitaal. Het kan ook gebeuren dat het je bedrijf minder voor de wind gaat door interne of externe factoren. Op dat moment kan er bijvoorbeeld geld nodig zijn voor een crediteurenakkoord en een reorganisatie, om daarna weer gezond verder te kunnen. In welke situatie jouw bedrijf zich ook bevindt, door vooruit te denken kun je ervoor zorgen dat je oorlogskas gevuld blijft. Dat hoeft niet altijd met eigen middelen. Als je er op tijd bij bent, kan externe financiering jouw oorlogskas aanvullen.

Herstelfinanciering na een dip

Voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis stellen banken in samenwerking met de RVO de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC regeling) beschikbaar. Deze regeling is afgestemd op ondernemers die gevolgen van de coronacrisis ondervinden en coronafinanciering tot €50.000 nodig hebben (segment kleinbedrijf). De overheid staat, net als bij de BMKB-C regeling, garant voor de KKC-regeling: 95% borgstelling. Je gebruikt de KKC-lening om de financiële tekorten die zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus op te vangen. Voor grotere aanvragen is het mogelijk om gebruik te maken van de BMKB-C regeling. Wij raden je aan om de komende periode extra aandacht te geven aan je liquiditeitsplanning. Daarmee krijg je een goed beeld van de kans dat er wellicht en wanneer er wellicht een toekomstig liquiditeitstekort gaat ontstaan. Op het gebied van financiering kunnen naast de KKC en BMKC-C kredieten ook producten als een lening zonder aflossing, herfinanciering tegen lagere lasten, factuurfinanciering en cashflow financiering uitkomst bieden.

OPLOSSINGEN VOOR JOUW SITUATIE
 • Check

  Een deal met de beste rente doordat je eenvoudig offertes opvraagt bij alle banken

  Als je de beste deal wilt krijgen, moet je financiers wel eerst kunnen vergelijken. Bij LoanStreet gebeurt dit geautomatiseerd en onafhankelijk voor jou en kun je met één klik een aanvraag indienen bij alle banken. Zo kun je kijken waar je de beste deal kunt krijgen voor bijvoorbeeld een rekening-courant krediet dat je kunt gebruiken als oorlogskas of een middellange lening waarmee je het herstel van je bedrijf verder vorm kunt geven.

 • Check
  Een oplossing via alternatieve financiers bij een 'nee' van de bank

  Er zijn voldoende bedrijven die goed presteren, maar toch een 'nee' krijgen bij de bank. Gelukkig zijn er genoeg alternatieve financiers die ook zakelijke leningen verstrekken en wij bieden uiteraard ook toegang tot deze partijen. Ook bij een 'nee' van de bank proberen we zo altijd een oplossing te realiseren zodat jij de groei van je bedrijf verder kunt voortzetten of aan de gang kunt met het ingezette herstel.

 • Check
  Een stapelfinanciering waar we meerdere financiers vinden

  Soms wil een bank of andere partij maar een deel van de lening verstrekken, maar zijn de voorwaarden en rente dusdanig interessant dat je wel gebruik wilt maken van de offerte. In dat geval vinden we een tweede partij die mee wil financieren. Deze partij neemt dan het hogere risico en de ander het lagere risico waardoor je gebruik kunt maken van de scherpe offerte en de hoogte van de lening ook voldoet voor het aanvullen van je oorlogskas of om het herstel voort te zetten.

 • Check
  Een kortlopende lening met de flexibiliteit om die tegen betere voorwaarden te herfinancieren

  Wil de bank eerst de definitieve cijfers van dit jaar, maar heb jij het geld eerder nodig? Dan kunnen we ook met een overbruggingsfinanciering werken van een paar maanden tot een jaar waardoor je de extra financiële ruimte krijgt die je bedrijf nodig heeft. Zo'n kortlopende lening heeft kent vaak een iets hogere rente, maar biedt tevens de flexibiliteit om de lening bij de bank te herfinancieren tegen betere voorwaarden wanneer je volgend jaar over definitieve jaarcijfers beschikt.Arjen van der Graaf

VZG

Sommige ondernemers groeien als gevolg van corona, waarbij anderen net een moeilijke periode achter de rug hebben. Verschillende behoeftes, maar voor beiden is vaak een goede oplossing.

Arjen van der Graaf over de verschillende behoeftes bij ondernemers als gevolg van corona

Financieel regisseurs

Bel met onze experts

Vul je telefoonnummer hieronder in en één van de financieel specialisten van LoanStreet belt je direct terug om je persoonlijk te woord te staan.We zijn bereikbaar van 9:00 tot 18:00

Vul je telefoonnummer in volgens deze notatiewijze: +31612345678


PLAN EEN ADVIESGESPREK EN ONTDEK JOUW MOGELIJKHEDEN