_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Voorraadfinanciering voor ondernemers in het MKB

Inkopen van voorraad kan een grote impact hebben op je werkkapitaal. Zeker als het gaat om voorraad en inkopen die ook afhankelijk zijn van het seizoen. Het kan dan noodzakelijk zijn om een krediet af te sluiten, zodat er meer ruimte is om te investeren en de noodzakelijke voorraad aan te schaffen.

Voorraad inkopen, kort of lang financieren?

Bij elke zakelijke lening die je afsluit is het belangrijk om goed na te denken over het doel. Als het doel een korte looptijd heeft, dan is het beter om daar ook een korte of flexibele financiering bij te kiezen. Zo kun je machines het beste financieren met een langlopende financiering, maar bij voorraad geldt dat juist niet. Voor voorraad kun je beter een kortlopend krediet, of een flexibele vorm van financieren kiezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een rekening-courant bij een bank. Je hebt dan een kredietlimiet, welke zelfs seizoensgebonden kan zijn als je als bedrijf sterke verschillen in inkopen per maand hebt. Een andere oplossing is het financieren van je inkoopfacturen. Je kunt op die manier je voorraad op peil houden en de financier betaalt je inkoopfacturen. Deze kun je dan later of gespreid terug betalen. De verschillende financieringsvormen brengen ook verschillen in rente en kosten met zich mee.

Financieringsvorm uitgelicht: het leverancierskrediet

Hoewel je natuurlijk altijd bij een bank of andere financier een krediet kunt aanvragen voor de inkoop van voorraad, is er ook een vorm die vanuit de keten zelf komt: het leverancierskrediet. Deze vorm werkt vaak andersom; in plaats van rente en aflossing, betaal je gespreid en krijg je juist korting van de leverancier als je sneller terugbetaalt. Dit is verreweg de meest voorkomende manier van voorraadfinanciering en misschien niet eens iets dat je als ondernemer ziet als financiering. Maar als je afspreekt om 'binnen 90 dagen te betalen', dan is dat natuurlijk ook gewoon een vorm van krediet. Probeer daarom altijd eerst met je leverancier in gesprek te gaan; voorraad financieren op deze manier is namelijk de goedkoopste en eenvoudigste manier. Is er behoefte aan een grotere lening, dan is het raadzaam om de verschillende financiers te bekijken die voor een oplossing kunnen zorgen. Vergelijk de kosten tussen financiers en financieringsvormen, want daar kunnen sterke verschillen in zitten.