_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Factoring en rekening-courant als financieringsoplossingen voor je debiteuren

Je wilt natuurlijk altijd dat je onderneming groeit, maar groei kan soms ook problemen met zich mee brengen in de vorm van liquiditeitskrapte. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat je een steeds groter wordende post aan debiteuren krijgt. Je hebt de omzet dan al wel gemaakt, en vaak ook de kosten, maar het geld staat pas op de rekening als je debiteuren jou betalen. Deze situatie kan een liquiditeitskrapte veroorzaken, maar gelukkig zijn er diverse financieringsvormen om dit op te lossen. De twee meest gebruikte oplossingen zijn een rekening-courant krediet, vaak bij een bank, of factoring. Het rekening-courant krediet is vaak goedkoper qua rente dan factoring.

De rekening courant

De meest gebruikte financieringsvorm voor het financieren van de debiteuren is een rekening-courant, dat je bijna altijd afsluit bij een bank. Een rekening-courant krediet is een vrij opneembaar bedrag, de financier zegt feitelijke tegen je dat je een bepaald bedrag rood mag staan. Als vuistregel voor de maximale stand van je rekening-courant kun je 10an je omzet op jaarbasis aanhouden. Soms verstrekt een financier een krediet met een hogere limiet, maar deze moet je dan vaak afbouwen. Met een zakelijk rekening-courant krediet financier je investeringen met een korte looptijd en vang je financiële schommelingen op. Als ondernemer heb je op deze manier altijd genoeg werkkapitaal beschikbaar.

De hoogte van dit bedrag spreekt de financier vooraf met jou af. Binnen de afgesproken limiet kunt je dus geld opnemen en bijstorten wanneer je dat wilt. Dit zakelijk krediet kun je onder andere gebruiken voor de financiering van de debiteurengroei.

De aandachtspunten van een rekening-courant voor de financiering van debiteuren:

  • Een bedrijfskrediet voor de financiering fluctueert meestal mee met de positie van de debiteuren. Het is dan ook belangrijk dat het geld hiervoor gebruikt wordt.
  • Voor een financiering middels een rekening courant zijn meestal zekerheden nodig. Dit is meestal de verpanding van de debiteuren maar ook andere zekerheden zoals onroerend goed, voorraden, machines of zekerheden in privé kunnen hiervoor afgegeven worden.
  • Aan een rekening courant krediet is een variabele rente verbonden. De rente kan dalen, maar ook stijgen. Hierdoor kunnen jouw maandlasten hoger uitvallen.
  • Een andere oplossing voor het financieren van je debiteuren is factoring. Hierbij verkoop je eigenlijk je factuur aan een factoringmaatschappij. Deze financier geeft jou direct geld, maar wel tegen een korting. Vooral belangrijk hierbij is de kwaliteit van de debiteuren. Meestal koopt deze financier enkel de uitstaande facturen als deze niet ouder zijn dan 90 dagen. Sowieso is het belangrijk dat je de debiteuren goed achter de vodden zit als ze te laat betalen. Oude facturen worden niet gefinancierd, dus dat wil je voorkomen. Zorg dat je de uiterste betaaldatum agendeert en bel even als men te laat is. Bellen is persoonlijker dan brieven schrijven en vaak effectiever. Let er wel op dat je hardnekkige wanbetalers ook schriftelijk aan hun plichten herinnert, dat levert bewijs op als je onverhoopt tot gerechtelijke invordering zou moeten overgaan.