_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Herfinanciering van een zakelijke lening

Herfinancieren van een zakelijke lening of een zakelijk krediet kan voorkomen als je condities van een lening wilt veranderen. Dit kan onder andere het geval als je graag een lagere rente wilt. Zo kun je een dure lening hebben gehad in een periode dat het minder goed ging met het bedrijf, terwijl het nu beter gaat waardoor je een goedkopere financiering kunt krijgt. Of je hebt groeigeld gehad middels factoring (vaak een duurder bedrijfskrediet) en wilt nu voor een andere financieringsvorm gaan.

Daarnaast zou je een wijziging kunnen willen van de looptijd van de lening. Door de looptijd langer te maken van de zakelijke lening moet je minder aflossen per jaar en is er meer cash beschikbaar voor andere dingen.

Een andere optie kan zijn dat je geld hebt geleend van je familie wat je nu wilt vervangen middels een bedrijfskrediet van een financier. En tot slot is het ook mogelijk dat je een wijziging wilt hebben in de zekerheden die verbonden zijn aan de lening. Zo kan het zijn dat je niet meer privé garant wilt staan voor de lening.

Boeterentes bij een herfinanciering van een zakelijke lening

Bij herfinanciering van de zakelijke lening moet je rekening houden met het feit dat er financiers zijn waar je een boete moet betalen, omdat je de kredietovereenkomst vroegtijdig beëindigt. Deze boete dient meestal alleen betaald te worden indien de rente van de bestaande lening hoger is dan de marktrente op dat moment. Met andere woorden; de rente die je op dat moment kan krijgen van anderen. Het is daarom altijd verstandig om eerst uit te rekenen of het interessant is om van financier te veranderen bij een herfinanciering.

Herfinancieren bij extra financiering

Het kan ook voorkomen dat herfinanciering van de bestaande financiering noodzakelijk is om zo een nieuwe extra financiering te kunnen krijgen. Dit kan zich voordoen als de bestaande financier geen extra zakelijke lening wil verstrekken, maar een andere financier deze financiering wel wil verstrekken. Daarvoor heeft de nieuwe financier vaak de wens om alle zekerheden te bemachtigen, dus ook de zekerheden die verpand zijn aan de oude financier. Het overnemen van de oude lening door de nieuwe financier is dan vaak de enige optie.