Door Bastiaan Burgwal

Een aantal accountantskantoren waaronder DRV gaan samen met LoanStreet ondernemers sneller en beter helpen bij hun financieringsbehoefte. 

Opvolgen:

Om ondernemers op een betere manier van dienst te kunnen zijn, introduceren ze een financieringsfonds, Fundament. Initiatiefnemer van het nieuwe fonds is LoanStreet, ontwikkelaar van een app die gekoppeld wordt aan een online boekhoudpakket en vervolgens inzicht geeft in de financieringsbehoefte en mogelijke financieringsvertrekkers. Inmiddels zijn de 17 grootste geldverstrekkers, waaronder de grootbanken, betrokken bij dit platform. Toch introduceert LoanStreet in samenwerking met een aantal accountants- en administratiekantoren een nieuw financieringsfonds: Fundament.

Sneller en scherpere voorwaarden

De reden voor Fundament is dat de aangesloten kantoren vinden dat een financiering sneller en eenvoudiger beschikbaar moet komen voor ondernemers in het mkb. Nu wordt 73% van de aanvragen gehonoreerd en is het doorloopproces gemiddeld zeven weken. Volgens de kantoren kan en moet dat sneller, kan het percentage geslaagde aanvragen omhoog en kunnen ook de voorwaarden scherper. Die voordelen zijn mogelijk doordat de kantoren beschikken over de juiste data en kennis van de ondernemer om een aanvraag goed te beoordelen. Dat betekent ook dat een financiering van Fundament uitsluitend beschikbaar is voor cliënten van die accountantskantoren.

De betrokken kantoren en LoanStreet zijn overigens zelf geen geldverstrekkers. De ‘funding’ van Fundament komt van grote institutionele investeerders.

DRV

Van de accountantskantoren die betrokken zijn bij dit initiatief was DRV Accountants & Adviseurs de eerste. Dit kantoor is erg enthousiast over de mogelijkheden en draagt ook praktische tips aan om het platform te verbeteren.

Marc van Can, partner en accountant bij DRV: “Ondernemers in de echte economie groeien. En groei vraagt om kapitaal. Het verkrijgen van een zakelijke lening kan echter lastig en tijdrovend zijn. Dat past niet bij een ondernemer die snel wil handelen. Bovendien vinden we dat het proces transparanter moet zijn. Via LoanStreet werken we samen met de ondernemer online aan een aanvraag, die we in overleg uitzetten bij meerdere financiers. Kiest een cliënt voor een financiering van Fundament, dan is overstappen van huisbankier niet nodig. Ook dat is een voordeel.” Van Can ziet ook voordelen voor de rol van de accountant ten opzichte van zijn cliënten: “De LoanStreet app geeft inzicht bij welke cliënten een financieringsbehoefte ontstaat. Daar kunnen we snel op inspelen en proactief adviseren. Dat past bij de rol en de toegevoegde waarde die wij willen hebben voor onze cliënten.”

Over LoanStreet

De kracht van het platform LoanStreet is dat het de slagingskans van een financieringsaanvraag volledig geautomatiseerd op basis van data beoordeelt en direct inzicht geeft bij welke verstrekkers een aanvraag succesvol kan zijn. Vervolgens kunnen direct meerdere offertes worden opgevraagd. Snelheid, transparantie en betere voorwaarden voor cliënten zijn de belangrijkste voordelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sergio Torres van LoanStreet.