_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Alle financieringen en oplossingen voor corona op een rijtje

Er zijn in Nederland steeds meer bedrijven die economisch getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus. Dit kan impact hebben op de groei van jouw bedrijf en zelfs het voortbestaan bedrijven bij gebrek aan liquiditeit. Op deze pagina brengen we een aantal oplossingen in kaart die voor jouw bedrijf mogelijk uitkomst kunnen bieden. Dit betreffen zowel oplossingen vanuit de overheid zoals de werktijdverkorting en het uitstellen van belasting betalen. Maar ook financieringsoplossingen zoals een lening zonder aflossing, herfinanciering tegen lagere lasten, factuurfinanciering en cashflow financiering. Met LoanStreet breng je eenvoudig en snel in kaart welke financieringsoplossingen jouw bedrijf heeft.

Breng mijn financieringsopties in kaart

Welke financieringsoplossingen zijn er voor bedrijven die geraakt worden door corona?

Bij ondernemers zullen opdrachten uitgesteld of afgesteld worden terwijl de vaste kosten zullen doorlopen. Dit kan zorgen voor cashflowproblemen. Voor het overbruggen van deze periode zijn er naast het BMKB Borgstellingskrediet een aantal financieringsoplossingen door ons ontwikkeld, samen met de financiers achter ons platform, speciaal voor het overbruggen van korte termijn cashflowproblemen als gevolg van de corona-epidemie.

Hypothecaire lening met rente en aflossing aan het einde van de lening

Een (tweede) hypotheek op het onroerend goed voor 6 maanden waarbij de aflossingsperiode pas aan het eind van die periode zal starten. Dit kan voor de volgende situaties worden ingezet:

  • De overwaarde kan gebruikt worden voor de financiering van de stijging van debiteurendagen (het werkkapitaal)
  • Het financieren van de vaste lasten waaronder het behoud van het personeel
Zo biedt één van onze financieringspartners een hypotheek die volledig aflossingsvrij is en boetevrij mag worden afgelost op het moment dat het jou uitkomt. De rente dient wel maandelijks betaald te worden.

Financieren op basis van reeds aanwezig inventaris

De waarde van de inventaris biedt een financier zekerheid op basis waarvan gefinancierd kan worden. De verkregen liquiditeit kan gebruikt worden voor de stijging van debiteurendagen (het werkkapitaal) of voor het financieren van de vaste lasten waaronder het behoud van het personeel.

Herfinancieren tegen lagere maandelijkse lasten en aflossingen

Bij het herfinancieren van een zakelijke lening of een zakelijk krediet kan je de condities van een lening veranderen. Zo zou je een lagere rente kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als je een dure lening hebt gehad in een periode dat het minder goed ging met het bedrijf, terwijl het nu beter gaat waardoor je een goedkopere financiering kunt krijgt. Of je hebt groeigeld gehad middels factoring (vaak een duurder bedrijfskrediet) en wilt nu voor een andere financieringsvorm gaan. We hebben een speciale pagina over herfinanciering die je daar meer over vertelt.

Factuurfinanciering wanneer je al een rekening-courant hebt

Dit kan voor de volgende situaties ingezet worden:

  • Financieren van piekmomenten in de vaste kosten zoals vakantiegeld, onderhoudskosten of andere eenmalige grote uitgaven
  • Financiering van inkoop indien je de inkoop vooruit moet betalen aan jouw leveranciers.

Wat als er minder werk is voor mijn personeel?

In bijzondere situaties kun je het personeel korter laten werken. Dit geldt ook voor het uitbreken van het coronavirus, als gevolg waarvan personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. De onderneming kan werktijdverkorting en een WW-uitkering voor haar personeel aanvragen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor meer informatie zie de informatiewebsite van de Rijksoverheid over de werktijdverkorting.

Wat doet de overheid nog meer om bedrijven te helpen die in problemen komen door corona?

De overheid heeft de BMKB Borgstellingsregeling voor kredieten verruimt. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Meer hierover vind je op de speciale pagina over corona en BMKB.

Daarnaast heeft de overheid besloten dat ondernemers uitstel van het betalen van belasting kunnen aanvragen. Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Als je schriftelijk kunt aantonen dat je in de problemen bent gekomen door corona, hoef je voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen. Ondanks deze maatregelen stelt het kabinet dat de Nederlandse economie er goed voorstaat en er voldoende buffers zijn om de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen.

Breng mijn financieringsopties in kaart