_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

BMKB Borgstellingskrediet: financiering met garantie van overheid als oplossing voor corona

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij de Nederlandse banken.
Met LoanStreet check je eenvoudig of je in aanmerking komt voor een lening met BMKB borgstelling bij een van de Nederlandse banken.

Check mijn financieringsopties bij banken

Wat is de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)?

Een lening met BMKB is een zakelijke lening met steun van de Nederlandse Staat. Een borgstellingskrediet biedt ondernemers die weinig zekerheden kunnen bieden toch de kans op een financiering.

  • Vergroot de toegang tot bancair krediet voor gezonde mkb'ers
  • Extra mogelijkheden voor starters en innovatieve bedrijven
  • De bank regelt de administratieve afhandeling van de aanvraag voor jou

Een borgstellingskrediet is een lening waarbij de Nederlandse Staat voor een deel van de lening garant staat. Als je onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, kan een borgstellingskrediet toch zorgen voor de financiering om jouw plannen mogelijk te maken.
Bij een borgstelling loopt de bank een lager risico om jouw plan te financieren, omdat de Nederlandse Staat voor (aanvullende) zekerheid zorgt. Dit kan een gunstig effect hebben op de rente die je betaalt over je financiering.
De bank verstrekt het borgstellingskrediet op basis van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Na het doen van een aanvraag via LoanStreet maakt de bank hiervoor een afspraak met je. Zij vertellen je dan graag meer over de voorwaarden van een borgstellingskrediet.

Waarom wordt de borgstelling verruimd door bedrijven die in de problemen komen door corona?

De beurskoersen zijn in korte tijd sterk gedaald en een aantal sectoren waaronder toerisme, industrie en transport voelt de harde klappen door de problemen vanwege het coronavirus. Het zijn zeker onzekere tijden. Ook voor de onderneming. De ondernemingen die de meeste pijn voelen zijn voornamelijk actief in het toerisme, de maakindustrie en de transportsector. Maar door de tegenslag die deze ondernemers meemaken, slepen zij hun leveranciers mee in de malaise. Zo zien wij nu al dat ook sectoren zoals de horeca en dienstverlening op het gebied van marketing geraakt worden. Deze sectoren zullen op hun beurt weer ondernemers in andere sectoren in Het MKB beïnvloeden.

In verschillende sectoren worden opdrachten uitgesteld of geannuleerd. De voorraad kan bij sommige bedrijven niet worden geleverd door de gebruikelijke leveranciers, waardoor verkopen niet gerealiseerd kunnen worden en of waardoor de inkoop weer duurder wordt. Hierdoor krimpen uiteindelijk de marges, terwijl de vaste kosten van het bedrijf wel doorlopen.

Op het gebied van productiviteit zie je ook reeds een vermindering. Veel bedrijven laten mensen thuis werken, maar hebben de organisatie daar niet op ingericht en vanwege de uitbraak is er bij sommige bedrijven minder werk. Uit recent onderzoek van de ING blijkt wel dat 47% van de werkenden aangeeft bijna volledig thuis te kunnen werken. Dit betreft dan echter wel weer voornamelijk de zakelijke dienstverlening.

Om ondernemer tegemoet te komen, heeft de overheid tijdelijk de criteria omtrent de BMKB regeling verruimd. Op deze manier moet het voor ondernemingen makkelijker zijn om krediet te krijgen bij de Nederlandse banken om deze periode van tegenslag te overbruggen. Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen. De totale kosten van deze maatregel in de BMKB worden geraamd op tussen de 20 en 25 miljoen euro. De overheid verruimde eerder al de borgstellingsregeling voor bedrijven in de bouwsector die getroffen werden door de stikstofcrisis.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een bancaire financiering met BMKB?

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen.

Het betreft dus zekerheid die de overheid aan een financier geeft met betrekking tot de lening. De lening zal vaak afkomstig zijn van een van de drie Nederlandse banken: ING Bank, Rabobank of ABN Amro. Met LoanStreet kun je eenvoudig en snel checken of je in aanmerking komt voor een lening bij een van de Nederlandse banken. Zij zullen daarna de opties voor de BMKB regeling met je bespreken. Als je geen financiering kunt krijgen bij een van de Nederlandse banken, dan zijn er nog genoeg alternatieve financiers waar LoanStreet mee samenwerkt waar je een lening kunt aanvragen.

Check mijn financieringsopties