_lbl_corona_notice_ _act_corona_more_ x

Financiering met een BKR-registratie

Het wordt vaak gezegd dat bij een BKR-code veroorzaakt door een betalingsachterstand het krijgen van een zakelijke lening niet mogelijk is. Een financier wil weten of jij in het verleden aan je verplichtingen hebt voldaan. Heb je dat niet gedaan en heb jij daardoor een BKR-code, dan is een zakelijke lening in principe niet mogelijk. Toch zijn er financiers die ook financieren als je een BKR-code hebt. Zo kunnen sommige financiers een BKR-code veroorzaakt door een achterstand minder relevant vinden. Ook zijn er financiers die bereid zijn te financieren als je een BKR-code hebt, maar tevens de achterstand hebt goedgemaakt, een betalingsregeling hebt getroffen of als de oorzaak van de BKR-code ontstaan is door externe omstandigheden die jij niet geheel onder controle had.

Wat is een BKR-registratie?

Kredieten of financieringen die je afsluit worden door jouw geldverstrekker vastgelegd in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij Stichting BKR. Dit wordt ook wel een BKR-registratie genoemd. Hierdoor ontstaat een overzicht van alle leningen die u heeft afgesloten. Ook eventuele betalingsachterstanden die bij deze registratie horen worden vastgelegd.
Door dit overzicht kunnen geldverstrekkers zien welke financieringen er uitstaan en welke achterstanden er zijn. Heb je een achterstand dan krijg je een A-code. Na het voldoen van deze achterstand verandert uw registratie in BKR H (Herstel) code. Deze registratie blijft voor 5 jaar zichtbaar. Er zijn meerdere BKR-codes mogelijk. Een totaaloverzicht van alle codes kun je vinden op:
https://www.bkr.nl/veelgestelde-vragen/wat-betekenen-de-coderingen-op-mijn-overzicht/

Wie wil er financieren bij een BKR-registratie?

Er zijn financiers die ook bereid zijn om te financieren bij een BKR-code. Binnen LoanStreet zijn er financiers die onder bepaalde omstandigheden en bij het juist aanleveren van de gewenste informatie bereid zijn te financieren. Dit komt het meeste voor bij een BKR met H-code. Dit betekent dat de achterstand hersteld is. In dit geval is een aantal crowdfunders en leasemaatschappijen bereid te financieren. Dus gaat het om objectfinanciering of lange termijn financiering dan bieden deze partijen een mogelijke oplossing. Ook bij een A-code is het soms bij de crowdfunders mogelijk om financiering te krijgen mits de oorzaak goed verklaarbaar is, door externe omstandigheden is veroorzaakt en het bedrijf hierdoor niet verder in problemen zal komen. Bij de factoringmaatschappijen binnen LoanStreet is een BKR-code niet relevant. Dus heb je financieringen nodig voor het werkkapitaal en heb jij zakelijke debiteuren dan bieden deze partijen een mogelijke oplossing.